Intrastat


Cégünk vállalja az intrastat jelentések elkészítését:

  • Intrastat adatlap kitöltése, benyújtás a KSH felé

  • Adatok feldolgozása, jelentések elkészítése

  • Hatóságokkal és partnerekkel való kapcsolattartás

Miért kell Intrastat jelentést készíteni?

2004. május 1-jén Magyarország csatlakozott az Európai Unió egységes piacához. A vámhatárok megszűnése következtében a termékek szabadon mozoghatnak. A korábbi vámstatisztikai adatok helyett kialakult az Intrastat statisztikai rendszer, melyet a legmagasabb szintű EU-jogszabályok (rendeletek) részletesen szabályoznak és ezek betartása minden tagállam számára kötelező. 

Ki köteles Intrastat adatot szolgáltatni?


Az Intrastat adatszolgáltatói azok a magyar adószámmal rendelkező vállalatok/vállalkozások, amelyek EU-tagállam(ok)ból terméket hoznak be (beérkezések), vagy oda terméket visznek ki (kiszállítások). A fentiek közül csak azoknak a gazdasági szervezeteknek kell adatot szolgáltatniuk, amelyek 12 havi EU beérkezése vagy EU kiszállítása meghaladja az ún. adatszolgáltatási küszöbértéket, amely 2013-ban 100 millió Ft. Az adatszolgáltatás határideje a tárgyhót követő hónap 15-e.